Forslag til ændrede kontingentsatser:

Af hjemmesiden fremgår det, at det koster 225 kr for enkeltmedlemsskab i HHV mens det kun koster 325 for parmedlemsskab. Dette mener jeg er forkert, og udtryk for, at foreningen ikke er fulgt med tiden. Som i så mange andre foreninger, blev kontingentet for parmedlemsskab sat lavt i tidernes morgen, hvor der oftest kun var én indtægt i husstanden.

I dag er det helt almindeligt, at man som par har to indtægter, og dermed har fordel af deleøkonomi, når det gælder betaling af husleje, vand, varme, el, avisabonnement osv. Disse udgifter må enlige afholde for kun én indkomst.

Set i lyset af dette forekommer det mig ikke rimeligt, at enlige skal betale fuldt kontingent i HHV, mens par får rabat! Hvis nogen i dagens Danmark skulle have rabat burde det derfor være de enlige.

Jeg foreslår imidlertid at alle, uanset boform og ægteskabelig status betaler samme kontingent.

Jeg håber ikke, det er et problem at få dette forslag behandlet på generalforsamlingen, selv om jeg ikke kan være til stede. Jeg har for længe siden købt teaterbilletter til denne aften :-)

Mvh Lise-Lotte Hyllegaard